بابای غریب

هر روزنامه ای به دستش می رسد چون در نامه فرزندش نظر می کند آن را سراسر خطا می یابد اشک در چشمش حلقه می زند به سجده می افتد خدایا شیعیان ما از ما هستند به آبروی ما آنها را ببخش .آری همه ما پدری مهربان داریم ولی اورا فراموش کرده ایم . او غریبترین پدر است

                                                        تو که بیایی گفتند تو که بیایی خون به پا می کنی . جوی خون به راه می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
2 پست
واژه
1 پست
نان
1 پست
اشتقاق
1 پست
بی_تفاوت
1 پست
ریاضی
1 پست
سرگرمی
1 پست
شماره
1 پست
سن
1 پست
عیب
1 پست
سبد
1 پست
صفات_نیک
1 پست
مادر
2 پست
کودک
1 پست
عکس_مادر
1 پست
محسن
1 پست
نمایشگاه
1 پست
هفت_سین
1 پست
قران
1 پست
سفره_عقد
1 پست
عشق
1 پست
خـــــون
1 پست
مهر
1 پست
املا
1 پست
دیکته
1 پست
غلط
1 پست
اسمان
1 پست
خدا
1 پست
زمین
1 پست
کعبه
1 پست
بیت_الله
1 پست
قم
1 پست
گل_موسی
1 پست
سامرا
1 پست
معتمد
1 پست
ابومحمد
1 پست
باران
1 پست
جاثلیق
1 پست
حاضر
1 پست
غائب
1 پست
صلوات
1 پست
نظر_شما
1 پست
برائت
2 پست
عادل
1 پست
عابد
1 پست
بی_نیاز
1 پست
امامت
1 پست
مسموم
1 پست
پرواز
1 پست
اخلاص
1 پست
همت
1 پست
دوبال
1 پست
پیر
1 پست
جوان
1 پست
پاک
1 پست
طهر
1 پست
مشایه
1 پست
رقیه
1 پست
سه_ساله
1 پست
سقراط
2 پست
گفتگو
1 پست
سودمندی
1 پست
ذوالجناح
1 پست
اسب
1 پست