همت

نگارش 3
همت

 

 

بیشتر مردم در زندگی سعی می کنند انسانهای خوبی باشند .راستگو باصداقت امانتدار وخیلی از صفات را داشته باشد تا چهره ای زیبا داشته باشند(چهره معنوی) ولی یکی دیگر از علل این رفتار بشارتهایی است که از جهان آخرت داده شده است بهشت راحتی های آن دنیا غذاهای لذیذ وشادی همه مژده هایی است که به ما داده شده است و ما برای رسیدن به آن خود را به زحمت می اندازیم ولی همواره این سؤال مطرح می شود عامل سوق دادن انسان به انکه سختیها را تحمل کند وبه آسایش بیاندیشد چیست؟ به عبارتی دیگر چه بالی است که می تواند انسان را به سوی هدف والا پرواز دهد؟
اجازه دهید نظر خود را با بیان یک روایت بگویم امیر المومنان علی (علیه السلام) می فرمایند: یطیر المرء بهمته کما یطیر الطائر بجناحیه. انسان با همتش پرواز می کند همانطور که پرنده با بالهایش می پرد.
این همت را چطور در خود ایجاد کنیم؟ آیا تلاش کافی است؟ با یکی از بزرگان در این باره سخن گفتم ایشان می فرمودند که علاوه بر تلاش اخلاص به معنای چشم به خدا واهل بیت داشتن و زهد به معنای تأسف نخوردن از آنچه از دست می دهی وشاد نشدن به آ نچه به دست می آوری و دل به دنیا نبستن همت را کامل می کند .
پس معنای همت این گونه است : اخلاص+ زهد+ تلاش=همت
شما همت را در چه می بینید؟

/ 1 نظر / 10 بازدید

وبلاگ باصفایی دارید خدا دلتون رو تازه نگه داره