ریاضی

سرگرمی ریاضی

 

روی یک برگه شماره منزل خود را بنویسید.

آن را دو برابر کنید .

جمع آن را با عدد 5 جمع کنید.

در 50 ضرب کنید

سن خود را به آن اضافه کنید . 365

را در آن جمع کنید .615را از آن کم کنید .

دو رقم آخر سن شما و ارقام اول شماره منزل شما را تعیین می کند.

/ 0 نظر / 38 بازدید