قله

 

چرا مرا به قله آوردی؟...

 

 

برای اینکه بتوانی دره را و شهرها را و کوهها ی دیگر را ، صخره ها و ابرها را ببینی.

خداوند عادت دارد به پیامبرانش فرمان دهد بر فراز کوهها بروند تا با او سخن بگویند . من همیشه از خودم می پرسیدم چرا وحال پاسخ را می دانم از قله ما همه چیز را می توانیم کوچک ببینیم . افتخارات ما ، غصه های ما همه اهمیت خود را از دست می دهند . آنچه به دست آورده یا از دست می دهم همه آن پایین می ماند . از فراز کوهسار تو می توانی ببینی که دنیا چه اندازه وسیع است وافق چه اندازه دور...

/ 4 نظر / 3 بازدید