قران

خبر: نمایشگاه قرآن در دانشگاه خراسان رضوی برگزار می شود...

قرآن یعنی...

تاسیس نمایشگاه ودردید عموم گذاشتن...

          

یا باطلا نگاشتن و به موزه هدیه دادن ...

یا فرش ابریشمی از آن بافتن...

یا در سفره عقد دست عروس دادن...

   

یابر سفره هفت سین گذاشتن...

یا هنگام مرگ عزیزی باصوت یاسین خواندن...


                                        

یا بوسیدن وبر روی تاقچه خاک خوردن...

یا حفظ کردن و لیسانس گرفتن...

براستی قرآن در زندگی ما عجیب مفید است؟؟؟

پس  قرآن از بین چه کسانی هجرت کرده است؟؟؟

(یارب ان القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا)فرقان/30

/ 5 نظر / 10 بازدید